Được thiết kế nhằm mang lại sự an toàn, thuận tiện trong vận chuyển, từ chuyên chở bệnh nhân bằng giường bệnh