Chuyên dùng vận chuyển đồ ăn, thực phẩm thường sử dụng nhiều trong nhà hàng, khách sạn, trường học.