Thang cuốn Newlift được thường được đặt tại những công trình công cộng như: trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ga, sân bay.